Dokument Oldřicha Seluckého a Lubomíra Hlavsy

Úvodní půlhodinou komponovaného večera věnovaného nejčtenější knize světa působivě provede Martin Dejdar.

V premiérovém uvedení dokumentu "Bible pro dnešek" představí současnou práci na zpřístupňování biblického textu v českém prostředí. Navštívíme Dům Bible, kde sídlí Česká biblická společnost, představíme i práci biblistů teologických fakult. Dokument diváky také seznámí s unikátní situací biblické práce v českojazyčném prostředí i s hlavními probíhajícími projekty katolických i protestantských překladů Bible: Překlad Jeruzalémské bible, Český katolický překlad, Český studijní překlad, Nová Bible kralická, Český ekumenický překlad a Slovo na cestu.

Poté následuje dvoudílný archivní dokument z roku 1996 s názvem "Objevujeme Bibli" z americké produkce Vision Video, který nabízí nejzákladnější informace o nejrozšířenější knize světa. V pestrém kaleidoskopu informací, obrázků a souvislostí ukáže její strukturu, přiblíží dobu i způsob jejího vzniku, nastíní cesty, kterými se z poměrně malého území kolem Mrtvého moře rozšířila do celého světa. Jeho první díl je věnován jednak obecným informacím o podobě, charakteru a vzniku biblických textů, jednak se soustřeďuje na židovskou část Bible: Starý Zákon. Druhá část je pak věnována zejména křesťanské části Bible - Novému Zákonu. V rozhovoru s předními odborníky na studium novozákonních textů ukáže, jak těsně nás některé rukopisné zlomky přibližují k výpovědím pamětníků novozákonních událostí. Závěr amerického dokumentu pak v dynamické zkratce nastíní strhující příběh šíření biblických textů i důsledky jejich vlivu od starověku až po dnešní dobu.

Napište nám