Dokumentární experiment Martina Řezníčka, který v roce 2008 s odstupem padesáti let připomenul legendární národní přehlídku s řadou zvučných českých jmen na světové výstavě Expo 1958 v Bruselu.

Bruselské Expo 58 – první nahlédnutí za železnou oponu a zároveň předznamenání nejen politického uvolňování, ale i kulturního rozmachu 60. let. Bruselský fenomén ovlivnil architekturu, módu, design, celý životní styl a bezprostředně také životy pamětníků, kteří vyprávějí o své první zkušenosti se svobodným světem, o době, kdy zároveň ještě desetitisíce lidí u nás trávily svůj život v komunistických lágrech. První konfrontace dvou proti sobě stojících táborů v jiné než vojenské oblasti. A také možnost například pro výtvarníky porušit izolaci, ve které se uplynulé desetiletí nacházeli. A pro všechny fascinace tzv. bruselským stylem, umělou hmotou, lety do vesmíru, hravostí s jakou velmoci prezentovaly své úspěchy. Dokumentární experiment Martina Řezníčka vytváří vzpomínku na tuto výjimečnou událost, jejíž nadčasovost vtipně zdůrazňuje i samotný název filmu, mimo jiné i stylově vybroušenou skladbou dobových archivů.

Napište nám