Jak je česká společnost připravena na globální změny klimatu? Obáváme se nastávajících změn, nebo si je vůbec nepřipouštíme?
Režie: Linda Kallistová Jablonská.

Velké klimatické změny, k nimž v posledních desetiletích na Zemi dochází, budou mít v různých částech světa různé dopady. Česko patří díky své poloze k zemím, které by nemusely mít z těchto dopadů tak velké obavy - tající ledovce a zvedající se hladiny moří jsou daleko, ničivé hurikány ani vyprahlé pustiny se tu také jen tak neobjeví. Přesto i u nás se globální změny klimatu projeví, a to rozmanitějšími způsoby, než bychom čekali.

Dokument Lindy Jablonské Horko v Česku přibližuje některé z možných dopadů klimatických změn na Českou republiku. Především se však zaměřuje na to, jakým způsobem rezonuje téma "globálního oteplování" v české společnosti. Obáváme se nastávajících změn nebo si je vůbec nepřipouštíme? Cítíme odpovědnost za vlastní jednání, které může ve svém důsledku přispět ke zhoršení životních podmínek na druhé straně zeměkoule? Jsme ochotni změnit způsob svého života?

Linda Jablonská, autorka úspěšného dokumentu Kupředu levá, kupředu pravá, patří k talentovaným tvůrcům nejmladší generace českých dokumentaristů. Její snímek Horko v Česku není ani populárně vědeckou studií, ani záznamem střetu mezi zastánci a odpůrci vlivu lidské činnosti na globální změny klimatu. Ze všeho nejvíc se blíží sociologické sondě do představ a uvažování lidí různých profesí a zájmů, kteří se nad problémem klimatických změn zamýšlejí ať již z pozice odborníků nebo laiků.

Napište nám