Nejstarší žijící potomek slavné rodiny, pro kterého se pomoc druhým stala celoživotním posláním.

Jan Brázdil pochází ze slavného rodiny Fričů, v jeho rodokmenu nalezneme věhlasné vědce, lékaře, cestovatele, revolucionáře a vlastence. Ve svém životě se musel vyrovnat nejen s tělesným hendikepem, ale také nelibostí komunistického režimu, který jej coby „potomka kapitalistů“ odstavil na vedlejší kolej. Nic mu však nezabránilo realizovat celoživotní krédo „pomáhej všem, kdo to potřebují“.

Napište nám