Výběr Ondřeje Kepky z Filmové školy pro videoamatéry a fotoamatéry z cyklu ZOOM (2009)