Partnerské vztahy aneb Návod na přežití

Hodnocení pořadu:
1 2 3 4 5 Počet hlasů: 42  
Sdílet
| Poslat odkaz

Rozhovor s Mgr. Milanem Studničkou
lektorem Kurzu partnerských vztahů

Jak vznikl nápad pořádat kurzy partnerských vztahů?
Klikněte pro větší obrázekUž před několika lety jsme pochopili, že v situacích, kdy jsou lidé odkázáni jeden na druhého, se nesmí lhát. Lidé totiž často lžou, byť mají pocit, že mluví pravdu. A nás napadlo, že když ukážeme lidem cestu, která jim umožní pochopit sebe sama a zároveň i toho druhého, pomůže jim to ve vztazích partnerských, k dětem, okolí. Aby se ale lidé pochopili, musí se naučit mluvit pravdu. Jakmile začnou „filtrovat“, co řeknou a co ne, jakmile začnou brát ohledy na morálku, etiku, diplomacii apod., nikdy se nemohou pochopit, a jejich partnerský vztah nemůže fungovat tak, jak by si přáli.

Proto jsme se rozhodli učit lidi diskutovat, veřejně před každým a bez jakéhokoli strachu, o problémech, které je trápí. Zlepší to jejich vztah partnerský, pracovní, ale i vztah k sobě samému. Je totiž naprosto jasné (což má každý jistě vyzkoušeno na vlastní kůži), že kdo neřekne všechno a snaží se sdělení různě a podle okolností upravit, se vždy sám do své lži zamotá. V řeči tohoto člověka je slyšet jeden rozpor za druhým, jak by si pak mohl s ostatními porozumět? Čili naše hlavní vize, proč dělat kurzy partnerských vztahů, je zabránit nedorozuměním, stresům, hádkám a uchránit od nich nejen rodiče, ale především jejich děti.

Když je něco funkční, tak to řekni druhým.

Kde lidé chápou sebe, tam chápou i ostatní.
V takovém prostředí se nikdy násilí nezrodí.

Mezilidské vztahy nejsou o sexu, ale o pochopení jeden druhého.

Sex má hodnotu vždy jen takovou, za jakou cenu byl pořízen.

Každý pomáhá tím, čemu rozumí.
Kdo si však jen hraje na to, že něčemu rozumí,
ten vždy myslí jen sám na sebe.

Z jakých zkušeností vycházíte?
Při sestavování našich kurzů vycházíme ze dvou základních zdrojů. Zaprvé čerpáme poznatky od našich předků. Stačí se jen začíst a pak aplikovat tisícileté rady do každodenní praxe. Čímž se dostáváme k druhému bodu našich zdrojů. Pokud by harmonicky nefungovaly naše vlastní partnerské vztahy, nikdy bychom to nemohli přednášet. Tím, že jsme se naučili přátelsky a klidně diskutovat o jakémkoli názoru tak dlouho, než jsme se všichni shodli (muži, ženy, staří, mladí) byli jsme schopni přijít na to, „v čem je zakopaný pes.“ Jasně jsme si ověřili, že tam, kde si lidé porozumí, nemůže nikdy vzniknout problém. V našich kurzech proto dokážeme lidem ukázat, co všechno je třeba pro to udělat. Umíme popsat nepříjemné pocity, které člověk zažívá, když se o sobě dozví něco, co se mu nelíbí a co podvědomě dlouhá léta skrýval... Pokud bych tedy zrekapituloval tuto odpověď, naše zkušenosti jsme načerpali několikaletým studiem tisíce stran textů, jak filosofických, psychologických, ideologických i náboženských... Pochopili jsme principy, které prakticky fungují a jakmile jsme si vše ověřili v každodenní vlastní praxi, rozhodli jsme se o tyto zkušenosti podělit s ostatními.

Kdo vychází z vlastních zkušeností
a tyto zkušenosti pravdivě popíše,
ten ví, co učí a nikdy nemůže nikomu ublížit.

Kdo vychází ze zkušeností druhých,
o kterých neví, jestli jsou pravdivé,
ten ublíží nejen sobě, ale i svému okolí.

Chce-li člověk pochopit bohatství,
musí žít celý život v chudobě.
A chce-li člověk pochopit chudobu,
jako bohatý to nikdy nezvládne.

Chce-li člověk pochopit násilí, veškerý ortel,
který kdy vyřknul nad kýmkoli, musí sám prožít.
Teprve tehdy pochopí, že nikdy nikoho nejde soudit.

Co všechno kurz obsahuje?
Kurz obsahuje řady zábavných a zajímavých cvičení, ve kterých jde o schopnost oddělit pravdu od lži, o vysvětlení hloubky různých abstraktních slov (láska, krása, rodina, nenávist, závislost...)

Komunikační cvičení pomáhají si uvědomit, jak klíčovou roli hraje právě nezkreslená skutečnost v partnerském vztahu. Pokud ji neznáme, soudíme druhého na základě vlastních představ, které mohou být mylné. V člověku poté nastává chaos.

Jednotlivá cvičení jsou volena tak, aby člověka nasměrovaly k pochopení toho, jakým směrem by se měl vydat. A kdo chce na konec cesty (ideální partnerství), musí bez zastavení pokračovat dál. Velice důležitá je při tom víra, že se partnerské vztahy mohou zlepšit i přesto, že tato cesta velice bolí a je plná nepříjemných pocitů. Ono přiznat si, že dělám něco špatně, opravdu není jednoduché  Jakmile v této fázi člověk přestane věřit v to, co dělá, a začne si opět lhát, logicky se vrátí ke starým kolejím a ztratí důvěru ve všechno, v co předtím uvěřil.

Pokud bych to tedy zjednodušil, kurz obsahuje řadu cvičení, které člověku umožní podívat se sám na sebe a odhalit chyby, o kterých člověk mnohdy ani neměl tušení, nebo si je nechtěl připustit...

V každé myšlence, se dá objevit svět.
A každý kurz odpoví na spousty „neřešitelných“ problémů.

Kdo vychází z teorie, je vždy nespokojený teoretik.
Kdo vychází z praxe, je spokojeným praktikem.

Kdo vyřeší celek, vyřešil každý problém.
Kdo řeší jednotlivé problémy, nikdy nevyřeší celek.

Hlásí se více muži, ženy nebo páry?
Těžko říci. Jednou je více mužů, jednou více žen, jednou více párů. Je to opravdu různé. Každopádně se ale dá říci, že se hlásí ti, kdo svůj život a vztahy neberou na lehkou váhu.

Jaký je cíl? Co by si měli účastníci odnést?
Cílem tohoto kurzu je, aby se lidé navzájem naučili chápat a zbavili se tak zbytečných výčitek, hádek, smutku, zloby nebo naschválů. Vypadá to jednoduše, ale ze své zkušenosti dobře vím, že to jednoduché rozhodně není a už vůbec není snadné aplikovat to v praxi.

Účastníci kurzu by si měli odnést víru, že není jiné cesty. I malý prvňáček musí začít tím, že jedna a jedna jsou dvě. Proto když si lidé z kurzu odnesou, že musejí začít VŽDY od sebe, vyplyne jim i to, co všechno pro to musí udělat.

Každý si odnese to, pro co přišel,
kdo si nic neodnese, ten pro nic nepřišel.
A kdo nic nehledal, ten nenašel ani ten správný cíl.

Myslíš si, že konfliktů mezi lidmi dnes přibývá? A proč?
To, že násilí a konfliktů přibývá, ví každý, kdo má uši a oči otevřené. Důvod se dá schovat pod jedno slovo NEVĚDOMOST a lež.

Náš první prezident jasně pojmenoval, co je základním problémem narůstajícího násilí ve společnosti a v partnerských vztazích.

Lež je druh násilí
Tomáš Garrigue Masaryk

Nefunkční systém vytváří konflikty a násilí.
Přesto tento systém vytvářejí ti, kteří si sami nerozumí.

Kde se domluví dva, tam se domluví i tři
a kde se domluví tři, tam se domluví i třicet.
Ale kde jsou miliardy, tam už není prostor ani na domluvu.

Přinášíš do přednášek a seminářů i vlastní zkušenosti? Jaké?
Vše, o čem vyprávíme na našich kurzech, jsou vlastní praktické zkušenosti postavené na myšlenkách našich předků. Do důsledků jsme pochopili jejich neuvěřitelnou sílu a význam. Čili nic z toho, co školíme, jsme nevymysleli. Bez vlastního prožitku je každá rada jen zajímavou frází, která nikdy žádný vztah a porozumění mezi kýmkoli nevylepší. Pouze praktický prožitek člověku umožní popsat celý proces tak, aby jej pochopili i ostatní A jaký je výsledek? Spokojený harmonický život v nepředstavitelné pohodě a klidu.

Bez „bolestivých“ zkušeností nelze být dobrým lektorem.
Kdo nepozná vlastní bezmoc, ten nikdy nepochopí bezmocného.

Je mnoho knih, ve kterých je zapsán smysl života.
Ty knihy se však nesmějí jen číst, ale hlavně se musí podle nich žít.

Někdo si myslí, že má vše a všeho dosáhl,
přesto stojí na zastávce, ze které nikdy nic nejezdilo.

Můžeš uvést nějaký příklad, jak si mohou doma dvojice navzájem vyzkoušet, jak na tom jsou s porozuměním a tolerancí?
Těch příkladů je bezpočet. Partneři si např. mohou na týden vyzkoušet, jaké to je dodržovat pravidlo: „nekritizuj, neodsuzuj a nestěžuj si“. Pak uvidí, co to s nimi dělá. Nebo si mohou vyzkoušet, týden mluvit pouze pravdu. Rázem uvidí, jak hodně jsou manipulování bontonem, morálkou, etikou, tradicí atd. a nechtěně si hrají na něco, co vůbec nejsou.

Na kurzu sdělíme účastníkům celou řadu praktických rad, které nádherně fungují. Pokud je ale nezačnou aplikovat v každodenní praxi, byť budou některé z počátku dost nepochopitelné, budou stát stále na jednom místě. Ale ti, kteří vydrží, mají velkou šanci, že se jejich vztah zklidní a do budoucna si budou i lépe rozumět. Nakonec zjistí, že je jejich soužití svobodné a mnohem krásnější, než si na začátku vůbec představovali. Ale to je jen ve zkratce. Překopat svůj postoj k životu a uvědomit si pravé významy různých slov není skutečně jednoduché, přesto kdo to dokáže, může se těšit na nádherný život. A mluvím opět pouze z vlastní praxe...

Když si dva rozumí, nemají si co tolerovat,
když se dva tolerují, nikdy se nepochopili.

Zkoušet se dá kabát,
ale žádný život nejde žít na zkoušku.

Máš nějaký manuál, jak konfliktům předcházet nebo je uhasit?
Z předchozích odpovědí už je jistě každému jasné, že tam, kde se nelže, přijde i porozumění. Proto logicky nemůže v budoucnu vzniknout konflikt a není zde zapotřebí ani žádná tolerance. Podrobný manuál může člověk sestavit na ovládání pračky nebo nového vysavače. U partnerských vztahů je vše mnohem složitější, jelikož každého člověka tlačí bota někde jinde. Manuálem pro účastníky kurzu tak budou dobré rady moudrých předků a naše zkušenosti. Když si je vezme „k srdci“, dostane tak svůj „manuál“. Má navíc 100% záruku, když bude všechny sdělené myšlenky 100% dodržovat, po čase pochopí, o čem je život a prožije nádherné a harmonické vztahy se svými blízkými. A kde jsou bezkonfliktní vztahy dospělých, tam budou jednou i bezkonfliktní děti. A o to nám jde především...

Konflikt se nemusí hasit v případě, že nevznikne.
V případě, že vznikne, stačí se přestat hádat.

Je nějaký citát, kterým se řídíš?
Kdo tvoří myšlenky, ten něco chápe
a kdo nic nechápe, ten nepochopí ani citát.

Vzdej se VŠEHO a bude ti přidáno.
Bible

Vzdej se všeho nepřirozeného
a zůstane ti jen přirozené.
Tehdy bude i civilizace,
stejně jako každá rodina bezkonfliktní.
Proto věda a technika zůstane stejná,
stejně jako zábava... ale přidáno bude pochopení, porozumění...
a klid všech zbraní včetně těch duševních.

Má-li problém řešení, netřeba mít starostí,
nemá-li problém řešení, starosti jsou zbytečné.
Dalajláma

Existuje jen jedno dobro a to je vědění.
Existuje jen jedno zlo a to je nevědomost.
Sokrates

Abychom mohli hýbat světem,
musíme nejprve hýbnout sebou.
Sokrates

Chceš-li si druhého získat, dej mu absolutní svobodu.

Stopáž: 22 minut – Rok výroby: 2009 – ST
Žánr: Vzdělávání
Vysílání pořadu

Tento pořad v současnosti nevysíláme. Můžete si však nechat zaslat zprávu, pokud se objeví v aktuálním vysílání:

Nastavit připomenutí

Starší data vysílání všech dílů najdete kliknutím na následující odkaz.

Související pořady