Dokument o minulosti i současnosti britské menšiny, která se snaží zachovat si svou identitu

Hornatá krajina Walesu se skalnatým divoce vyhlížejícím pobřežím není hitem v žebříčku návštěvnosti. Zůstává, obrazně řečeno, zastrčena mezi notoricky známé Skotsko a Irsko. Přitom Wales je dnes mnohem svébytnějším krajem než tyto země, kde stále více než 20 procent obyvatel mluví pouze velšsky. Dodnes se ostře vymezuje proti Anglii a Angličanům. Do určité míry historii Walesu lze srovnávat s historií Skotska a Irska, které také bojovaly, až neslavně dobojovaly, o nezávislost proti Angličanům (ve Walesu jim vytrvale říkají Sasové, což oni ve skutečnosti jsou). S tím rozdílem, že některé okrajové části Walesu se anglickým králům nikdy nepodařilo dobýt.

Češi o Velšanech vědí obvykle jen to, že jsou to Keltové. Ve skutečnosti je to ale jinak - Velšané pouze převzali keltskou kulturu, s Kelty nemají nic společného. To koneckonců dokazují vědecké studie, které jako nejpříbuznější národy Velšanů označily Basky a jakýsi izolovaný kmen žijící na Sibiři.

Ve svém dokumentu se režisérka, která má za muže Velšana, snaží zprostředkovat obraz země, jejíž obyvatelstvo se kultivovaně snaží o zachování vlastní identity.

Napište nám