Ve skanzenu dolu Mayrau organizuje Dagmar Šubrtová kulturní akce založené na prolínání světa horníků a umělců (2008). Režie M. Kučera

Bývalý důl Mayrau, dnes hornický skanzen, se v posledních letech stává během měsíce září hlavním kulturním centrem Kladenska. Spojení syrového technického prostředí opuštěného dolu na černé uhlí s výtvarným uměním, hudbou nebo divadelním představením probouzí v návštěvnících vnímavost k industriálním památkám a umění současně nalézá alternativní prostor pro svou prezentaci. Postupně se ukotvuje nový sociální život již nefunkčního díla, jež je součástí průmyslové minulosti a paměti místa. Lidé z Kladna – a nejen oni – se začínají více zajímat o své okolí. Začínají si vážit podobných míst, svědků minulosti, kterou ještě nedávno považovali za přítěž. Nyní se tyto objekty stávají zajímavými a krásnými. Jsou opět součástí jejich historie.

Stopáž17 minut
Rok výroby 2008
 ST 4:3