Přímý přenos z Pražské Lorety je věnován Společnosti Parkinson. Účinkují: T. Fischerová, M. Kubišová, J. Kačer, Gentlemens Singers, Lyra da camera, Musica da chiesa, B. Matoušek a Pražští komorní sólisté. Režie A. Rezek

Třetí Adventní koncert, vysílaný z Pražské Lorety, je věnován Společnosti Parkinson, občanské humanitární a neziskové organizace s celostátní působností. Základní organizační jednotkou Společnosti Parkinson jsou Kluby, které sdružují nemocné a jejich rodinné příslušníky. Pořádají besedy, přednášky, rehabilitační a rekondiční cvičení, společenské akce. V současné době je těchto regionálních klubů 18 mj. v Praze, Brně, Ostravě, Zlíně, Plzni, Českých Budějovicích, Děčíně, Hradci Králové atd. Další dva se v současné době zakládají. Společnost vydává časopis, organizuje rekondiční pobyty, logopedická cvičení, rehabilitační cvičení a plavání. Dále provozuje webové stránky, aktivně sleduje vývoj ve zdravotnictví a hájí zájmy pacientů.

Dary od diváků Adventních koncertů potřebuje na nákup upraveného vozu, který by přepravoval pacienty se sníženou pohyblivostí a dále na pomůcky a vybavení regionálních klubů.

Parkinsonova choroba je doposud nevyléčitelné progresivní neurologické onemocnění. Nemocní se cítí být vyřazeni ze společnosti a uzavírají se do sebe. Společnost Parkinson jim pomáhá s touto úpornou nemocí bojovat.

Účinkují: T. Fischerová, M. Kubišová, J. Kačer, Gentlemens Singers, Lyra da camera, Musica da chiesa, B. Matoušek, Pražští komorní sólisté. Režie A. Rezek.

Stopáž57 minut
Rok výroby 2009
 L
ŽánrHudba