Přímý přenos z chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně je věnován Domovu sv. Máří Magdaleny a Azylovému domu sv. Ludmily. Účinkují: T. Fischerová, M. Kubišová, J. Kačer, K. Englichová, V. Veverka, Guta Musicae, Komorní orchestr Pražské konzervatoře, pěvecký sbor Radost a další. Režie A. Rezek

Poslední Adventní koncert vysíláme přímým přenosem z chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně a je věnován Diecézní charitě Litoměřice a Farní charitě Starý Knín. Diecézní charita Litoměřice provozuje Domov svaté Máří Magdaleny v Jiřetíně pod Jedlovou, který je azylovým domovem pro handicapované matky s dětmi. V provozu je již od roku 1991 a má kapacitu 21 matek a 40 dětí. Je to jediné zařízení v naší republice, kde poskytují péči a pomoc maminkám s mentálním či smyslovým handicapem, neurologickým postižením a dalšími vadami. Pomáhají jim zvládat péči o děti i o sebe, učí je žít tak, aby se mohly zařadit do běžného způsobu života i mimo toto zařízení. Finanční situace těchto matek je neutěšená, mnohé matky s dvěma dětmi mají jen 100 Kč na den, ze kterých mají hradit jídlo, ošacení, školku, léky, výlety atd. Pokud odcházejí do vlastního bytu, nemají nic, čím by si ho zařídily. V Jiřetíně by rádi nabídli maminkám s dětmi i aktivity mimo Domov, k tomu by potřebovali auto alespoň pro 9 osob a dále potřebují vybavit pokoje nezbytným nábytkem. Farní charita Starý Knín provozuje Azylový dům sv. Ludmily v Mokrovratech u Dobříše, má kapacitu 27 lůžek a pomáhájí zde sociálně slabým rodinám v krizové situaci. Na výstavbu domu dostali investiční grant z prostředků evropského strukturálního fondu, s tím, že sami musí přispět 10 % celkových nákladů – schází jim 1,5 milionu korun. To je tedy poslední projekt, který by měli diváci Adventních koncertů podpořit svými dary.

Účinkují: T. Fischerová, M. Kubišová, J. Kačer, K. Englichová – harfa, V. Veverka – hoboj, soubor Guta musicae, Komorní orchestr Pražské konzervatoře, pěvecký sbor Radost. Režie: Adam Rezek

Stopáž52 minut
Rok výroby 2008
 L 4:3
ŽánrHudba