Patnáct let existence Nadace Dagmar a Václava Havlových pohledem jejich zakladatelů. Exkluzivní kulturní a intelektuální projekty i nemedializovaná podpora těch, kteří si nemohou pomoci sami.

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 přerozdělila za dobu své existence téměř sto padesát milionů korun. Její zaměření je poměrně široké, což odpovídá osobnostem jejích zřizovatelů a tradici, na kterou navazuje. Ve shodě se svým názvem se Nadace VIZE 97 snaží hledat a podporovat témata, která se mohou v současné době jevit jako málo důležitá nebo dokonce okrajová, a jejichž význam zhodnotí teprve čas. Takovým projektem je například Cena Vize 97, která je každoročně udělována význačným osobnostem, jejichž dílo překračuje tradiční rámec vědeckého poznání a nekonvečním způsobem se zabývá základními otázkami lidské existence. Nadace VIZE 97 se výrazně angažuje také v oblasti sociální a zdravotní. Zaměřuje se na projekty, které nejsou mediálně atraktivní a které stojí mimo zájem ostatních neziskových organizací. Jde především o podporu institucí zajišťujících důstojné dožití nevyléčitelně nemocných či starých lidí anebo pomoc jednotlivcům, kteří se kvůli fyzickému, psychického či sociálnímu handicapu ocitají ve vlastními silami neřešitelné situaci. Zřejmě největším projektem, kterého se Nadace VIZE 97 ujala, byla záchrana bývalého kostela sv. Anny. Dříve zdevastované skladiště, dnes rekonstruovaný prostor Pražské křizovatky, kam se s Václavem Havlem v prosinci loňského roku přišly rozloučit tisíce lidí.

Napište nám