Přenos charitativního koncertu pro nevidomé z prostoru Pražské křižovatky. Účinkují: A. Langerová, D. Bárta a Illustratosphere, M. Bihari a nevidomé děti. Večerem provází S. Rašilov

Smyslem benefičního koncertu, na kterém vystoupí patronka projektu Aneta Langerová a její hosté, je nejen podpořit snahu nevidomých začlenit se do běženého života, ale především oslovit širokou veřejnost s touto problematikou a formou dárcovských SMS získat potřebné finanční prostředky na konto sbírky Světluška, která pomáhá plnit sny konkrétním nevidomým dětem. Koncert chce také poděkovat všem příznivcům, dárcům a více než 7 tisícům dobrovolníků, kteří Světlušce již několik let nezištně pomáhají. Právě díky nim mohla Světluška dosud rozdělit nevidomým a kombinovaně postiženým dětem a lidem se zrakovým postižením v tísnivé životní situaci částku dosahující několika desítek milionů korun. Výtěžek sbírky je pečlivě auditován a je rozdělován transparentním způsobem ve veřejném grantovém řízení Radou nezávislých odborníků. Světluška jako jedna z mála nadací podporuje i konkrétní nevidomé žadatele (jednotlivce - tedy nejen projekty neziskových organizací). Z těch nejpotřebnějších jsou to asi rodiny, které se rozhodly nevybrat si tu jednodušší variantu - tj. umístit své postižené děti do ústavu nebo vzdálených speciálních škol. Místo toho se rozhodly své děti vychovávat v domácím prostředí a integrovat je do běžné školy mezi zdravé kamarády, ačkoli je to tak mnohem těžší - často je to stojí zaměstnání a veškerý čas, který mají. Odtud tedy myšlenka "děti patří domů".

Napište nám