Putování po zajímavých místech naší vlasti (2008)

Založit vesnici nebyl ve středověku žádný zázrak. Ani moc peněz nebylo tenkrát zapotřebí. Stačilo přijít na čerstvou mýtinu, podívat se, jak je to s pitnou vodou, postavit tam chalupu, a on už se našel někdo další, kdo se přidal, až z toho vznikla obec. Třeba Cetoradova. Přitom osobní jméno Cetorad, z něhož vzniklo jméno vesnice, je svým původem složené. První část souvisí se slovem cet, cetka, tedy drobná mince. Druhá část znamená rád. Osobní jméno Cetorad tedy nenaznačovalo, že by mince vyráběl, ale jeho původní význam byl‚ že kdo má rád mince, „hromadí je“.

Stopáž5 minut
Rok výroby 2008
 ST
ŽánrDokument