Putování po zajímavých místech naší vlasti (2008)

Bošilec za svůj název vděčí pravděpodobně svému zakladateli. K odhalení historie nám pomůže přípona -ec, která měla ve staré češtině zdrobňující význam. Po jejím odtržení zůstane předpokládané staročeské osobní jméno Bošul. Základem mohlo být třeba jméno Boheš, Bohša nebo Bohušě (zkráceno na Bóšě). Když to dáme všechno dohromady, místní jméno Bošilec vychází z nějakého osobního jména, staročesky pravděpodobně Bošulec. Obec mu zřejmě patřila nebo s ním byla nějak spojena. Jenomže my víme, že je v místě stejnojmenný rybník Bošilec, který tu podle všeho byl ještě před založením vsi. Jména obcí se totiž z osobních jmen bez jakékoli slovotvorné obměny příliš často netvoří, zatímco u jmen rybníků to naopak není nic mimořádného. Z toho je zřejmé, že vesnice pravděpodobně přejala jméno rybníka a že podle pana Bošulce byla zřejmě nejprve pojmenována tato vodní plocha. Uvážíme-li, že to muselo být asi dávno před první zmínkou o Bošilci jako vsi, jde o jméno velmi staré.

Stopáž5 minut
Rok výroby 2008
 ST
ŽánrDokument