Putování po zajímavých místech naší vlasti (2008)

Hrad Přimda je znám jako druhý nejstarší hrad na našem území. Údajně to byl i první ryze kamenný hrad u nás. Co je na tom pravdy, těžko říct, nás ale láká unikátní jméno, které má a s ním i celá obec v podhradí. „Je dávno známo, že hrad Přimda založil jakýsi Přimd a ta osada, která tu byla, dostala jméno podle toho,“ tvrdí svorně dvě místní ženy. Ovšem podle slov jazykovědců, s nimiž jsme do Přimdy přijeli, se Přimda nejmenuje podle pana Přimda, ale podle řeky. Údajně se jedná o říčku nebo spíše potok Pfreimd. To znamená jakési křoví, které se nachází kolem toho potoka. Křoví Přimdě jméno nedalo, ale ta říčka Pfreimd v sousedním Německu skutečně existuje. Její jméno je původu indoevropského, předkeltského. Předpokládá se, že původně znělo Primuda a to znamenalo přítok nebo vedlejší tok. Takže Přimda je označení hradu nebo městečka ležícího u pramenů řeky Pfreimd.

Stopáž5 minut
Rok výroby 2008
 ST
ŽánrDokument