Putování po zajímavých místech naší vlasti (2008)

Obyvatelé Karpentné mají na vznik názvu vesnice hned několik vysvětlení. Nejblíže vysvětlení jazykovědců je pan Vilk. Jméno Karpentné má něco společného s podobou místa. Existuje výraz „karpentny“, který se uvádí buď ve významu „hrbolatý, hrudovitý, nerovný, zvlněný“, nebo „kopcovitý“. V podkarpatských nářečích se vyskytuje podobně znějící slovo, a to „charpyńće“ znamenající „drobné suché větve na pálení“ – něco jako chrastí. Teď je otázka, co to má společného s těmi hroudami. Souvislost je následující: když budeme sbírat suché dřevo na topení, tak to asi bude nějaké méně kvalitní, slabé, které se dá snadno lámat. A co je pro něj typické? Jednak je špatně rostlé, jednak takové dřevo pravděpodobně nejsnáze najdeme tam, kde se mu nebude moc dařit, což bývají místa s hrudovitou půdou. Tento posun od půdy až ke kvalitě porostu nám dokládá, že všechny výrazy, o kterých jsme mluvili, opravdu pocházejí z téhož kořene. Stačí zajet do té Karpentné a hned to poznáte: hrudovitý, hrbolatý kraj to je. Taková velká obydlená louka.

Stopáž5 minut
Rok výroby 2008
 ST
ŽánrDokument