Putování po zajímavých místech naší vlasti (2008)

Jméno Postoloprty je jako řada jiných českých místních jmen složenina. A to ze dvou základů, doložených už ve staré češtině: postol- a -prty. Kdyby vám někdo říkal, že Postoloprty jsou odvozeny od názvu kláštera Brána apoštolů (latinsky Porta Apostolorum), nevěřte mu ani slovo. Faktem je, že zápisy jména Postoloprty jsou starší než založení kláštera Porta Apostolorum. Pocházejí od kronikáře Kosmy a jsou zaznamenány v jeho latinsky psané Kronice české, kterou dokončil roku 1125. Jím zapsaná podoba toho jména zní Postolopirth. Pravděpodobněji ovšem souvisí název s ševcovinou. Výraz postol znamenal „škorni, střevíc“, tedy druh obuvi. Druhou část jména slyšíme ve slovese prtat a také v označení ševce prťák. Prtat znamená „spravovat obuv“. Je tu ovšem ještě jedna – řekněme úniková – teorie, která způsobí, že si obyvatele Postoloprt při pátrání po původu názvu jejich města nenaštvete. Za jménem Postoloprty prostě stojí zoufalství zakladatelů: „Nevěděli, podle čeho by se to mělo jmenovat, tak si vymysleli jméno Postoloprty.“

Stopáž5 minut
Rok výroby 2008
 ST
ŽánrDokument