Portrét českého básníka, překladatele, pedagoga a divadelního a televizního režiséra, který žil od padesátých let 20. století v Portugalsku.
Režie: Jan Němec.

Osobitým dokumentární pořadem Jana Němce připomínáme život a dílo zesnulého literáta a režiséra Františka Listopada (*26. 11. 1921 - †1. 10. 2017), který prožil většinu svého života v emigraci. Patřil k těm mladým spisovatelům a novinářům, kteří - sotva v Praze dozněly poslední výstřely druhé světové války - obsadili redakci Prager Tagblattu a začali vydávat deník Mladá fronta. Založil umělecký směr "dynamoarchismus", jenž básně proměňoval v bezprostřední a dynamický prožitek, a v prvních poválečných letech vydal několik básnických sbírek. Záhy se jeho novinářským pracovištěm stala Paříž, kde ho zastihly události února 1948. František Listopad zaměnil pracovní pobyt za emigraci. Nějakou dobu zůstal ve Francii, pak přesídlil do Portugalska, kde se usadil natrvalo. V Portugalsku nezůstal jen u literární tvorby zahrnující poezii, drobné prózy i tvorbu pro dětské čtenáře, ale prosadil se i jako divadelní a televizní režisér. Působil jako ředitel Studia lisabonského Národního divadla a spoluzaložil v Portugalsku filmovou a divadelní školu. Doma v Čechách se však do povědomí zapsal především jako básník, neboť své verše zásadně psal a publikoval v češtině. Do naší literatury se vrátil až po roce 1989, kdy se čtenáři mohli seznámit i s jeho exilovou poezií. V roce 2007 byl oceněn Cenou Jaroslava Seiferta za dílo Rosa Definitiva, která prokázala jeho cit pro čistou poetiku a léty exilu neoslabené pouto k domovině a mateřskému jazyku.

Napište nám