Vánoční koncert souboru Hradišťan Jury Pavlici z Břevnovského kláštera v Praze. Promluvy vede otec Prokop Siostrzonek, páter kláštera

Jiří (Jura) Pavlica stojí v čele hudebního souboru Hradišťan od roku 1978. Původně folklorní kapela se vlivem jeho uměleckého vedení a dramaturgie proměnila v alternativní hudební seskupení, které obsáhne oblouk od lidové tradice až po oblast soudobé hudby. Žánrové stylovosti je však vždy nadřazeno sdělení, které je v hudbě zakódováno a předáváno. Hudba Hradišťanu, spojující se samozřejmou bravurou různé hudební žánry a proudy, je tak právem považována za originální fenomén české kulturní scény. O šíři jeho záběru a schopnosti spojovat lidi i projekty z různých hudebních břehů svědčí spolupráce s řadou výtečných interpretů a souborů (Filharmonie Brno, Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK, Komorní orchestr Leoše Janáčka Ostrava, Spirituál kvintet, Emil Viklický, Vlasta Redl a další). Jiří Pavlica se autorsky uplatňuje rovněž v oblasti volné soudobé tvorby (Missa brevis pastoralis, Oratorium smíru, svita dialogů Chvění, oratorium Porta peregrinorum). V roce 2007 uvedl soubor Hradišťan kolekci vánočních a zimou inspirovaných písní v kostele sv. Markéty benediktinského kláštera v Praze-Břevnově, kde mj. zazněly Na besedu idem k vám, Čas radosti, veselosti, Pozdraveno budiž světlo, Co se stalo, přihodilo a řada dalších. Vedle lidových písní se na většině z nich se autorsky podílel Jura Pavlica, texty jsou z pera básníků Jiřího Skácela či Jiřího Žáčka, nebo byly inspirovány staroslověnštinou a biblí.

Napište nám