Magická moc energie

O vztahu člověka a energie. Připravil T. Škrdlant