Portrét legendárního sklářského výtvarníka a pedagoga, jenž zemřel na konci dubna ve věku 96 let. Dokument o René Roubíčkovi, který mj. získal Velkou cenu na světové výstavě Expo 1958 v Bruselu a v roce 2007 byl uveden do Síně slávy Czech Grand Design, uvádíme k uctění jeho památky.

Tvůrčí směřování nedávno zesnulého uměleckého skláře a sklářského výtvarníka René Roubíčka (*23. 1. 1922 – †29. 4. 2018) předurčila druhá světová válka. Předtím se plně věnoval malbě a již v jeho deseti letech byla veřejně vystavena jeho díla, jež se setkala s neobyčejnými ohlasy. Všichni prorokovali, že vystuduje malířskou akademii, dokonce získal příslib od samotného Maxe Švabinského. Uzavření vysokých škol po vypuknutí války však tyto plány znemožnilo a jedinou možností ke studiu umění nabízela Uměleckoprůmyslová škola v Praze. Roubíček tedy vstoupil do sklářského ateliéru Jaroslava Václava Holečka a rychle si získal k této tvůrčí disciplíně vztah.

Po studiích nastoupil jako profesor na Střední odborné škole sklářské v Kamenickém Šenově a v tomto období na sebe upozornil broušeným a řezaným sklem. V 50. letech se zaměřil na objekty z hutního skla. Velkou příležitostí pro něj bylo vytvořit dílo pro EXPO 1958 s názvem Sklo – hmota – tvar – výraz, jímž překročil hranici mezi užitným a volným uměním. Za tento exponát si z Bruselu odvezl Grand Prix. Následně proslul technicky náročnými a tvarově složitými objekty, které opět vzbudily ohlas u mezinárodního publika na Světové výstavě 1967.

Na sklonku 60. let, kdy se stal výtvarníkem ve svobodném povolání, se základem pro jeho tvorbu staly ohýbané skleněné tyče, v následujících dekádách však vystřídal celou řadu dalších technik a materiálů oscilujících mezi abstrakcí (cyklus Hlavy a figury) i originálními objekty s reálnými předobrazy (Dámské součástky, Klarinety, Antické sloupy). Významná byla i jeho spolupráce s architekty při realizaci skleněných fasád, svítidel a skleněných stropů. Tvůrčí různorodost a chuť experimentovat s materiálem mu nechyběla ani v pokročilém věku a po roce 2000 připravil řadu výstav u nás i v zahraničí. Za své bohaté dílo byl v roce 2007 uveden do síně slávy Czech Grand Design.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2008
 ST 4:3
ŽánrDokument