Co přináší islám těm, kteří k němu konvertují v našem kulturním prostředí? Jak bojovat s představou, že co muslim, to terorista?

I mezi námi žijí muslimové – buď se u nás usadili z politických či ekonomických důvodů, nebo k islámu konvertovali – jejich důvody bývají mnohem intimnější a osobnější. Jak se jim žije v konfrontaci s obrazem islámského teroristy? Převážná část české populace má o islámské kultuře a náboženství jen kusé vědomosti, proto snadno přijme mediální obraz vytvořený na základě velkého zobecnění. Pro poznání konkrétního člověka či problému tak mají zatarasenou cestu. Navštívili jsme proto představení Identita: Náš islám, které vytvořili členové brněnského občanského sdružení REPT. To se snaží divadelní formou přinášet jednak osvětu v oblasti islámské kultury, jednak se pokouší pojmenovat kontrast mezi realitou českých muslimů a jejich mediálním obrazem.

Ptali jsme se i několika mladých českých muslimů a muslimek, mediologa a sociologa, jak je to s islámem po česku.

Napište nám