Zamyšlení nad knihami a o lidech kolem nich.
Účinkují: M. Horníček, J. Pilař, V. Neff a další. Režie J. Prokel.

Anatole France: "Čteme-li knihu, čteme ji jak chceme, čteme z ní nebo spíše čteme v ní co chceme. Kniha ponechává volné pole obrazotvornosti." František Halas: "Poezie, stejně jako láska, přetrvá věky, je-li opravdová." Vladimir Michajlov: "Knihy se mají vybírat jako přátelé - uváženě a dlouho." Tolik aforismy několika spisovatelů. Ano, lidé i knihy mívali své osudy, končívali na hranici - a bylo jich na hranicích všude po světě nemálo. Z archivu jsme vybrali úsměvné povídání Miroslava Horníčka o knihách a lidech kolem nich.

Napište nám