Zamyšlení nad knihami a o lidech kolem nich (1969). Účinkují: M. Horníček, J. Pilař, V. Neff a další. Režie J. Prokel

Anatole France: „Čteme-li knihu, čteme ji jak chceme, čteme z ní nebo spíše čteme v ní co chceme. Kniha ponechává volné pole obrazotvornosti.“ František Halas: „Poezie, stejně jako láska, přetrvá věky, je-li opravdová.“ Vladimir Michajlov: „Knihy se mají vybírat jako přátelé – uváženě a dlouho.“ Tolik aforismy několika spisovatelů. Ano, lidé i knihy mívali své osudy, končívali na hranici – a bylo jich na hranicích všude po světě nemálo. Z archivu jsme vybrali úsměvné povídání Miroslava Horníčka o knihách a lidech kolem nich.

Napište nám