Přední český zoolog a spoluautor monumentálního díla Savci světa, které zaznamenalo výrazné zahraniční uznání (2010). Připravili M. Polák a O. Pruša

Cyklus výpovědí osobností k tématům, která formují českou společnost.

Přední český zoolog Jiří Gaisler byl jmenován profesorem Masarykovy univerzity v roce 1991, kdy vedl v Brně katedru zoologie a ekologie. Jeho oborem je zejména systematika a ekologie savců. Publikoval na 140 vědeckých prací a monografií, řadu z nich v zahraničí. Spolu s docentem Zejdou zpracoval kompendium Savci světa, které ve druhé polovině devadesátých let zaznamenalo výrazný zahraniční ohlas a bylo přeloženo do čtyř jazyků. Profesor Gaisler je dnes proděkanem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně a jeho velkou snahou je popularizace vědy. V současnosti se zabývá ekologií drobných savců, studuje zejména netopýry.

Režie a scénář M. Polák, dramaturgie O. Pruša.

Stopáž14 minut
Rok výroby 2010
 ST