Český spisovatel známý pod autorským jménem Max Kašparů je stomatolog, psychiatr, pedagog, premonstrátský diakon a esperantista. Je autorem duchovní literatury. Připravili: O. Schmidt a Z. Kňourek

Cyklus výpovědí osobností k tématům, která formují českou společnost.

Jaroslav Maxmilián Kašparů (*1950) je český spisovatel, stomatolog, psychiatr, pedagog, premonstrátský diakon a esperantista. Působí v Pelhřimově. Je autorem duchovní literatury.

Scénář, režie O. Schmidt, dramaturg Z. Kňourek.

Stopáž14 minut
Rok výroby 2011
 P ST