Český malíř a grafik. Styl grafiky se vyhraňoval za jeho působení v Černém divadle s kterým procestoval skoro celý svět. Je zastoupen v newyorském Metropolitním muzeu i v pařížském Pompidouově centru. Připravili M. Šandová a Z. Kňourek

Cyklus výpovědí osobností k tématům, která formují českou společnost.

Jiří Anderle (*1936) je český malíř a grafik. Jako všestranný múzický člověk je i hudebním redaktorem oblíbeného rozhlasového pořadu Láska za lásku. Roku 1961 vystudoval AVU. V desítkách grafických a obrazových cyklů Anderle naléhavě a působivě vyjadřuje existenciální úzkost člověka jak konkrétní (válka), tak i obecnou, nadčasovou (stárnutí, samota). V poslední době se od těchto výstražných až tragických témat posouvá a blíží se k abstrakci. Počet jeho samostatných výstav v celém světě se blíží stovce. Je zastoupen například v newyorském Metropolitním muzeu i v pařížském Pompidouově centru.

Stopáž14 minut
Rok výroby 2011
 ST