Bývalý ministr školství, matematik a filozof, který se věnuje otázkám vědy. Připravili Z. Kňourek, S. Zeman a A. Majstorovičová

Cyklus výpovědí osobností k tématům, která formují českou společnost.

Petr Vopěnka (*1935) studoval na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde zůstal učit. V sedmdesátých letech založil a společně se svými studenty rozvinul alternativní teorii množin. V letech osmdesátých se začal zabývat filosofickými otázkami matematiky, v této době také založil na matematicko-fyzikální fakultě filozofický seminář. V roce 1990 byl jmenován profesorem. V letech 1990–1992 byl ministrem školství ČR. Do roku 2009 působil jako profesor na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Po odchodu do důchodu překládá do češtiny historicky významné matematické texty (jako jsou díla Euklida a Al-Chorezmího).

Režie S. Zeman, scénář Z. Kňourek, dramaturgie A. Majstorovičová.

Stopáž14 minut
Rok výroby 2010
 P ST