Imunoložka a mikrobioložka, pro kterou je základem vědecké práce kreativita. Připravili Z. Kňourek, S. Zeman a A. Majstorovičová.

Cyklus výpovědí osobností k tématům, která formují českou společnost.

Blanka Říhová (*1942), přední česká vědkyně, imunoložka, mikrobioložka a bývalá ředitelka Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky. Kreativita je pro ni základním předpokladem pro úspěšnou vědeckou práci. Ale nejen ta, důležitý je souběh vrozené zvídavosti, intuice, talentu, určité nebojácnosti až drzosti a ochoty myslet na problém 24 hodin denně.

Režie S. Zeman, scénář Z. Kňourek, dramaturgie A. Majstorovičová.

Blanka Říhová
vědkyně, imunoložka a mikrobioložka

Blanka Říhová

* 21. 10. 1942

Přední imunoložka specializující se na výzkum směrovaných léčiv v rámci terapie nádorových onemocnění, mikrobioložka a bývalá ředitelka Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky


Stopáž15 minut
Rok výroby 2010
 P ST