Historik, který sepsal dějiny české emigrace a za to v době normalizace skončil jako dělník. Připravili D. Macháček, J. Skála a A. Majstorovičová.

Cyklus výpovědí osobností k tématům, která formují českou společnost.

Historik Jan Křen (*1930) je osobním dokladem našeho vývoje ve 2. polovině 20. století. Jako poválečný komunista vedl katedru historie na Vysoké škole politické KSČ a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pracoval na dějinách 1. republiky, KSČ, odboje za 2. světové války a česko-německých vztahů. Z rozsáhlého díla o české emigraci na Západ stihl vydat v 60. letech jen první dva svazky. Po sovětské okupaci musel opustit své pracoviště a do roku 1989 pracoval jako dělník-čerpač. Tehdy podepsal Chartu 77. Hostoval jako profesor v Německu a po listopadu 1989 se stal členem česko-německé komise historiků. Za knihu Dvě století střední Evropy dostal v roce 2006 cenu Magnesia Litera.

Dnes jako ředitel Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd se zamýšlí nad pamětí národa a rozdíly mezi dějepisem a skutečnou historií.

Režie J. Skála, scénář D. Macháček, dramaturgyně A. Majstorovičová.

Stopáž14 minut
Rok výroby 2010
 P ST