Představitel významného šlechtického rodu. Připravily A. Hynková a A. Majstorovičová

Sternbergové patří k nejstarším a nejvýznamnějším šlechtickým rodům u nás. Adam ze Sternberga byl v 17. století nejvyšším královským purkrabím, z rodu Sternbergů byla i první manželka Jiřího z Poděbrad, Kašpar Maria ze Sternberga společně s bratrancem Františkem Josefem patřili k důležitým osobnostem českého národního obrození.

Kdyby měl dnes Zdeněk Sternberg (1923) příbuzensky přesně označit nejstaršího předka, jehož jméno je známé a život zdokumentovaný, musel by „pra-pra-pra…“ říci celkem třiadvacetkrát. Jeho přímí předkové se zasloužili o založení Národního muzea, Národní galerie. On sám však musel za aristokratický původ „platit“ roky u pétépáků a poté v dolech v Karviné. Další povolená „kariéra“ se zúžila už jen do profese kulisáka.

V roce 1968 emigrace – a po listopadu 1989 návrat zpátky do vlasti. Zdeněk Sternberg se ujal správy rodového majetku včetně hradu Český Šternberk. Jaký k němu mél vztah? Co mu pomáhalo překonávat nejtěžší životní chvíle? Jak vnímal polistopadový vývoj v České republice a jak hodnotíl aktuální situaci? Jak znél vzkaz muže, který dění kolem sebe hodnotil vždy s nadhledem svých tehdy 85 let?

Zdeněk Sternberg
šlechtic

Zdeněk Sternberg

* 15. 8. 1923

† 19. 1. 2021


Stopáž26 minut
Rok výroby 2008
 ST