Autor českého státního znaku a prezidentské vlajky. Připravili: D. Macháček, R. Šantúr a A. Majstorovičová

Heraldik Jiří Louda (1920–2015) očistil po roce 1989 státní znak od komunistických symbolů a vrátil mu jeho původní důstojnost. Desítkám obcí navrhl jejich znaky a prapory. Za druhé světové války bojoval v Anglii a za své vlastenectví zažil komunistickou odplatu ve vězení. Na skútru procestoval celou republiku a právě v osobním poznávání naší země viděl cestu ke zdravému vlastenectví a patriotismu. Naši historii převáděl do heraldických symbolů a v pořadu se stejnou lehkostí popsal, kde hledat naše kořeny, kde se rodí láska k místu, kde žijeme.

Jiří Louda
heraldik

Jiří Louda

* 3. 10. 1920

† 1. 9. 2015


Stopáž26 minut
Rok výroby 2008
 ST