Ohlednutí za setkáními významných osobností, které se sjely na Pražský Hrad z celého světa.
Připravili: J. Rupnik, N. Noháčová, J. Urban a M. Straka.

V říjnu letošního roku se na pozvání presidenta Václava Havla opět sjelo na pár dní do Prahy několik desítek osobností patřících v tom nejlepším slova smyslu k nejužší elitě tohoto světa: politici, finančníci, laureáti Nobelovy ceny všech oborů, spisovatelé, umělci... Témata oficiálních referátů i kuloárových diskusí byla navýsost vznosná, leckdy však zašifrovaná do obecně nepříliš srozumitelných pojmů globalizace, tolerance, integrace...Pozvání přijal i politolog Jacques Rupnik, který se zároveň pokusí televizním divákům některá tajemná témata osvětlit a napovědět, zda výsledky jednání Fóra 2000 obohatí vedle knihoven intelektuálů i všední život na zeměkouli.

Napište nám