Česká televize uvádí pětidílnou dokumentární sérii o historii pěstování révy vinné a výroby vína na územích České republiky.

Prvními pěstiteli révy vinné na našem území byli pravděpodobně Keltové. Na Moravě pěstovali révu vojáci desáté římské legie z Vindobony, dokladem může být vinařský nůž nalezený v jejich objektu ze 3. století pod pohořím Pálava.

V Čechách souvisí začátky pěstování vína s šířením křesťanství. Podle pověsti založila první vinici na Mělnicku sv. Ludmila kolem roku 892 a na vinici se měl učit dělat víno i sv. Václav. První písemná zmínka o vinicích v Čechách je z roku 1057 a na Moravě z roku 1101.