Jak se kádrovalo v dobách totality, kdy osud jedince závisel na posudcích a hodnocení kádrováků, domovních důvěrníků, výborů stranických a odborových organizací

Jak se rodilo „české“ kádrování po únoru 1948? Na občany byly vedeny kádrové materiály od skončení základní školy. Zaznamenávalo se prakticky vše. V podnicích k tomuto účelu existovala speciální kádrová oddělení. Vytvářel se tak „ideologický“ profil dotyčného člověka, který rozhodoval o jeho osudu. Podle něho byl doporučován ke studiu, rozhodoval o dalším postupu v zaměstnání i například o tom, zda bude „puštěn“ na zahraniční cestu.

Stopáž52 minut
Rok výroby 2013
 P ST