Stavby budoucnosti. Dánský časosběrný dokument

Cesta historií vizionářské architektury.

Od konce 19. století byl člověk konfrontován s novými možnostmi, ale i s dalšími problémy. Nastal bouřlivý technologický vývoj. Uprostřed dýmu a válek si architekti a umělci brzy uvědomili, že náš svět je plný možností, včetně místa pro vizionářské myšlenky. Motivoval je nedostatek bytů, úpadek měst, i znečištění našeho životního prostředí. Jejich vize přinesly do našich životů i obydlí mnohé změny a nastolily otázky o tom, co je dobré, pravdivé a krásné. Evropu zachvátila průmyslová revoluce.

Napište nám