Filmový fejeton o díle fotografa a karikaturisty Viléma Reichmanna.
Režie K. Jureček.

Říkalo se mu Jappy, ale jmenoval se Vilém Reichmann (1908-1991. Umělecky začínal jako karikaturista a jeho kresby ostře kritizovaly nejrůznější jevy tehdejšího života, a hlavně nastupující fašismus. Publikoval v humoristických a avantgardních časopisech a poprvé je představil na výstavě v Domě umění v roce 1929. Jappyho kresby se vyznačovaly prostou čarou a kreslířskou pohotovostí. Vilém Reichmann také psal poezii a ve třicátých letech začal fotografovat. V roce 1932 publikoval své první fotografie v brněnském Indexu, a když mu židovský přítel daroval fotoaparát s dobrou optikou než byl poslán do Terezína, propadl fotografování nadobro. Kolem roku 1960 píše i teoretické texty o fotografii. V nich napsal: "Věci kolem nás se dovedou tvářit důvěrně a pokojně, ale i vyčítavě... Věci dovedou vzbuzovat soucit, náklonnost a někdy i okouzlení, někdy vzbuzují ironii nebo pohrdání, a jindy pocit směšnosti." Právě to, že všechny objekty zlidšťuje a propůjčuje jim rysy tajemství, je pro Reichamnnovu tvorbu typické. V letošním roce si připomínáme desáté výročí od jeho úmrtí.

Napište nám