Jiří Zítka je jedním z prvních českých rogalistů, který od sedmdesátých let brázdí oblohu všech světadílů. Ocenění dosáhl nejen doma, ale i v mezinárodních soutěžích.
Režie Benjamin Tuček.

Dokument představí Jiřího Zítku, jednoho z prvních českých rogalistů, který od sedmdesátých let vytrvale brázdí oblohy téměř všech světadílů. Od bezmotorového plachtění přesedlal na rogalo motorové, se kterým provedl pozoruhodný přelet Beringovy úžiny mezi Čukotkou a Kamčatkou. Jiří Zítka absolvoval mnoho expedic v extrémních podmínkách, létal v Himaláji, na Islandu, v Jizerských horách i na Korsice, v Africe i nad maďarskou pustou. Je držitelem několika domácích mistrovských titulů a významných úspěchů dosáhl i v mezinárodních soutěžích.

Napište nám