Lidové milice

Záznam výcviku bojové situace Lidových milic z národního podniku Mars Svratka

Částečně němá reportáž o zimním vojenském cvičení milicionářů z národního podniku Mars Svratka. Trénink zadržení nepřátelského výsadku na Vysočině, v zimním nepřístupném prostředí.

Lidové milice byly dělnické bojové jednotky přímo spadající pod moc Komunistické strany Československa. Sehrály významnou úlohu při komunistickém převratu v roce 1948, při potlačování protisovětských demonstrací v roce 1969 a při rozhánění demonstrací v roce 1989. Jejich vznik a existence nikdy nepodléhaly žádnému zákonu. Neukotvenost LM v zákoně neumožnila objasnění několika vražd během protestů v roce 1969.

Stopáž14 minut
Rok výroby 1970
 čb 4:3