Úsměvný fejeton o našich prezidentech a dárcích, které jsme jim dávali.
Režie B. Ludvík

„… před Tebou padáme, dary své skládáme,“ zpívá se v jedné nejznámějších koled. K Betlému (údajně) spěchali delegáti všech tehdejších složek Národní fronty se zlatem, kadidlem, myrhou… a novorozený Spasitel se těžko mohl bránit. I zcela moderní historie zná své Spasitele a díky archivům dokážeme rozeznat jim přinášené zlato, kadidlo a myrhu. K některým „jesličkám“ se chodilo spontánně, k jiným zase na povel, ale pozná se vůbec, kdy a pro koho to bylo trapnější?

Režie B. Ludvík

Napište nám