Portrét pozoruhodné osobnosti, literárního vědce a pedagoga, profesora Zdeňka Kožmína. Režie V. Fatka

Dokument nazvaný Akustika srdce aneb Panu profesorovi s láskou, který vyrobila tvůrčí skupina Josefa Souchopa a Dariny Levové (ČT Brno), přibližuje divákům pozoruhodnou osobnost literárního kritika a teoretika, středoškolského i vysokoškolského učitele – profesora PhDr. Zdeňka Kožmína. Půlhodinový dokument zachycuje dvě období jeho života. První, které je prezentováno v jeho vzpomínkách i vzpomínkách jeho studentů a kolegů zahrnuje období od roku 1970 do roku 1985, kdy musel „nuceně“ vyučovat na gymnáziu v Zastávce u Brna. Druhým obdobím jsou léta od roku 1990, kdy se vrátil na vysokou školu a začal vyučovat na Filozofické fakultě MU v Brně. I o tomto období vypráví sám Zdeněk Kožmín a jeho kolegové a studenti FF MU v Brně. Obě období jsou rovněž zadokumentována v jeho vzpomínkových knihách a v televizním portrétu jsou doložena nejen jeho vlastním vyprávěním, vzpomínkami jeho kolegů a přátel, ale také úryvky a citacemi ze dvou knih Struktury a Obtisky, což jsou jeho intimní deníky, které vyšly v nedávné době. Portrét Z. Kožmína obsahuje vzpomínky na jeho patnáctilé působení na gymnáziu v Zastávce u Brna, které se pro něj postupně stalo velmi poetickým, i na pozdější návrat na vysokou školu po roce 1989. Vzpomínky se velmi decentně dotýkají i jeho soukromí, oblíbených míst v okolí Brna, kde trávil svůj volný čas v obou životních obdobích. Vzpomínky, natáčené na místech jeho působení, navíc korespondují s úryvky textů z jeho knihy deníkových záznamů Struktury a především s druhou knihou Obtisky z let 1990–1997, kterou vydal v roce 1998.

Napište nám