Dokumentární film, který se věnuje problematice lidské neplodnosti.
Připravil Petr Horký

Pořad MICROMUNDUS – devadesát let čekání je dokumentární film České televize, který se věnuje pravdivému a zasvěcenému představení problematiky lidské neplodnosti tak, jak ji vidí a vnímají lékaři i pacienti a pacientky. I když se asistovaná reprodukce stala u nás i ve světě běžnou součástí lékařské praxe, stále na tomto poli panuje mnoho chybných názorů, které si náš dokument klade za cíl vyvrátit. Do pořadu Micromundus se podařilo shromáždit jedinečný obrazový materiál mikroskopických technik i záběrů embryí a plodů přímo z břicha maminek. Málo lidí ví, že v oblasti asistované reprodukce je Česká republika na čelném místě ve světě. Naši odborníci dokonce velmi významně zasáhli do celého vývoje tohoto odvětví medicíny.

Připravil Petr Horký

Napište nám