Pohádka o krásné dívce z jablka a čarodějných úkladech

Od dětství poslouchá mladý kníže (K. Dobrý) a jeho sestra Běla (A. Šmídová) vyprávění chůvy o Jabloňové panně. Starou baladu o tom, že hluboký les skrývá rozvaliny tvrze, kde kdysi přebýval šlechtic se synem a dcerou. Žili tam šťastně až do chvíle, než si otec přivedl novou ženu, čarodějnici (V. Cibulková), která vše zničila a děti zaklela do podoby jablíček na usychající jabloni. Jen čistá láska – a jen o Svátku všech svatých – může nešťastné sourozence vysvobodit a vrátit jim lidskou podobu. A kníže už jako dospělý muž při nekonečných toulkách lesem hledá svůj sen – Jabloňovou pannu (E. Geislerová)…

Napište nám