Dokument o roce oslav 650. výročí založení Univerzity Karlovy.
Režie P. Štingl.

Oslavy 650. výročí založení Univerzity Karlovy započaly vlastně již 17. listopadu roku 1997 slavnostním zasedáním Vědecké rady, na které byly vzpomenuty nejdůležitější mezníky v historii prvním Římem posvěcené univerzity na sever od Alp a na západ od Paříže.

Vlastní výročí významného aktu Otce vlasti Karla IV. - 7. dubna 1998 - odstartovalo celoroční cyklus stovek větších či menších akcí, které měly významný rok naší Alma Mater připomenout.

Mezi prvními v řadě uveďme slavnostní zasedání ve Vladislavském sále, Koncert České filharmonie v Rudolfinu, slavnostní představení Libuše v Národním divadle či ples na Žofíně.

Nejvýznamnější hosté zavítali na mezinárodní vědecké konference s tematikou historie UK v evropském kontextu či s tématem role univerzit na prahu XXI. století".

Nesmírně významnou akcí bylo také týdenní setkání krajanů, kteří se z iniciativy organizátorů oslav sešli nejen k přátelskému setkání, ale především k mnoha oficiálním i privátním rozhovorům na téma role našeho exilu a možnosti využití zahraničních Čechů pro podporu vzdělávání a kontakty do vědeckého prostředí v různých zemích světa.

Roční oslavy se završily 7. dubna 1999, kdy koncertem v Rudolfinu vzdala Česká filharmonie hold Univerzitě Karlově, která v současné době bilancuje výsledky své aktivity posledního období. Podobně jako obsáhlý historický dokument "Kámen a poznání", který byl Českou televizí uveden k loňskému 7. dubnu, tak i stávající snímek, přibližující jakousi mozaiku předešlých akcí, sleduje snahu co nejvíce zvýraznit obraz naší univerzity a jejího kréda v očích veřejnosti.

Snímek vznikl sestřihem obsáhlého sběrného materiálu, který byl natáčen od listopadu 1997.

Napište nám