Dokument o roce oslav 650. výročí založení Univerzity Karlovy

Oslavy 650. výročí založení Univerzity Karlovy započaly vlastně již 17. listopadu roku 1997 slavnostním zasedáním Vědecké rady, na které byly vzpomenuty nejdůležitější mezníky v historii prvním Římem posvěcené univerzity na sever od Alp a na západ od Paříže.

Vlastní výročí významného aktu Otce vlasti Karla IV. – 7. dubna 1998 – odstartovalo celoroční cyklus stovek větších či menších akcí, které měly významný rok naší Alma Mater připomenout.

Mezi prvními v řadě uveďme slavnostní zasedání ve Vladislavském sále, Koncert České filharmonie v Rudolfinu, slavnostní představení Libuše v Národním divadle či ples na Žofíně.

Nejvýznamnější hosté zavítali na mezinárodní vědecké konference s tematikou historie UK v evropském kontextu či s tématem role univerzit na prahu XXI. století“.

Nesmírně významnou akcí bylo také týdenní setkání krajanů, kteří se z iniciativy organizátorů oslav sešli nejen k přátelskému setkání, ale především k mnoha oficiálním i privátním rozhovorům na téma role našeho exilu a možnosti využití zahraničních Čechů pro podporu vzdělávání a kontakty do vědeckého prostředí v různých zemích světa.

Roční oslavy se završily 7. dubna 1999, kdy koncertem v Rudolfinu vzdala Česká filharmonie hold Univerzitě Karlově, která v současné době bilancuje výsledky své aktivity posledního období. Podobně jako obsáhlý historický dokument „Kámen a poznání“, který byl Českou televizí uveden k loňskému 7. dubnu, tak i stávající snímek, přibližující jakousi mozaiku předešlých akcí, sleduje snahu co nejvíce zvýraznit obraz naší univerzity a jejího kréda v očích veřejnosti.

Snímek vznikl sestřihem obsáhlého sběrného materiálu, který byl natáčen od listopadu 1997.

Napište nám