Odhalené souvislosti

Témata ze školní biologie ve světle nejnovějších poznatků vědeckých pracovišť. Pořad pro žáky 2. stupně ZŠ