Vznik a vývoj bojových umění a jejich místo v dnešním světě

Úvodní díl desetidílného cyklu, který by měl dát představu o vzniku a vývoji bojových umění, jejich místě v dnešním světě, jejich duchovně-filozofické stránce a přínosu pro osobnostní rozvoj těch, kdo se jimi zabývají. Již od nejstarších dob člověk bojuje, aby přežil, ubránil sebe a svoji rodinu. Každý člověk je naplněn silou, kterou může použít ku prospěchu svému i ostatních, anebo ji zneužít. Podle asijské filozofie na Dálném východě má každá lidská bytost žít v souladu s přírodou. V „západním“ pojetí se člověk již od doby renesance naopak opájí pocitem převahy nad vším živým. Tyto světonázorové rozdíly se prolínají i do bojových dovedností lidí, a konkrétně do jedné z nich – zápasu; v Evropě je to zápas řecko-římský, v Japonsku zápas sumo. Jedno však mají společné: obě bojová umění nabízejí cestu k poznání sebe sama, k poznání vlastní síly i slabosti…

Stopáž26 minut
Rok výroby 2007
 ST