Zajímavé, ale prakticky neznámé historické skutečnosti (2007). Režie M. Růžička

Po bitvě na Bílé hoře se Karel z Lichtenštejna jednoznačně postavil na stranu krále Ferdinanda II. Habsburského a výrazně se podílel na odsouzení a krutém potrestání 27 vůdců protihabsburského stavovského povstání, které vyvrcholilo jejich popravou na staroměstském náměstí 21. června 1621. Za své „zásluhy“ byl Lichtenštejn 17. ledna 1622 jmenován královským místodržitelem a místokrálem v Čechách…

Stopáž17 minut
Rok výroby 2007
 ST 4:3