Význačný český filozof a teolog 20. století. Režie J. Brichcín

Františkán, kněz, teolog a publicista, kterého mnozí považují za svého duchovního otce a učitele. Byl zakladatelem osvětového díla Studium Catholicum. V roce 1927 založil řeholní institut sester Apoštolátu 3. řádu sv. Františka, lidově nazývaný „urbanky“. V roce 1950 byl zatčen a odsouzen ke 14 letům vězení. I po propuštění z vězení působil zejména mezi mladými lidmi. Díky svým zkušenostem si vytříbil řeč oslovující světské prostředí. V současné době je zkoumána možnost jeho svatořečení.

Stopáž13 minut
Rok výroby 2008
 P ST 4:3