Malíř, grafik a neúnavný experimentátor s duší dítěte

Dalibor Chatrný (*28. srpna 1925 v Brně)

Jeden z nejvýraznějších tvůrců poválečného výtvarného modernismu působících v Brně. Jeho vlastní tvorba je rozsáhlá a značně členitá. Poté, co si osvojil bravurní techniku v malbě, kresbě i grafice, vstoupil na cestu nekončícího experimentu. Velmi brzy se dostal přes stylizované figurální náměty ke znaku a nepředmětnému vyjadřování. Na konci šedesátých let začíná čím dál více převládat jeho konceptuální myšlení, které uplatňuje v tvorbě kovových plastik, v experimentech s magnetickým polem a v sedmdesátých letech také při akcích a land-artu. Konceptuální jsou rovněž sémantické kresby a malby, které se v cyklech objevují od počátku sedmdesátých let. Průkopnické jsou Chatrného audiovizuální projekty, které vytváří spolu se skladatelem Aloisem S. Piňosem.

Napište nám