Někdo se o ně stará, někdo je využívá a někdo z nich chce jen profitovat, ale vodní cesty nemají jen funkci dopravního toku. Dokumentární sondu zpracovali A. Hynková a J. Šafr

Motto:

Budiž bouřným pozdraveno plesem,

proudné Labe, zlatá žílo Čech,

ať se vineš hvozdy, skalin tesem,

nivou žírnou, přes brunátný mech,

budiž zdrávo! Luzné tvoje vlny

šumí bájí a pohádek plny

kolem hradů, vesnic, samot, měst!

Ať již v olších modrých kmitneš okem,

ať se nivou valíš, bouřným tokem,

kraje šperk jsi a zrcadlo hvězd!

Jaroslav Vrchlický

Samá voda

Tento dokument s výrazně publicistickými prvky bude jakousi bilancí letitých sporů a diskusí.

Plavební stupeň Přelouč

Ředitelství vodních cest chce splavnit řeku Labe až do Pardubic. Aby to bylo možné, je podle plánu nutné postavit "na zelené louce" dva plavební kanály, souběžné s hlavním tokem Labe. Druhý z nich, dlouhý 3 km, má přetnout významný krajinný prvek Slavíkovy ostrovy, jedno z mála ještě zachovaných slepých ramen Labe. Stavba tohoto kanálu zničí biotopy zvláště chráněných druhů živočichů, kterých se ve Slavíkových ostrovech vyskytuje víc než padesát, mezi nimi i např. celoevropsky přísně chráněný Modrásek očkovaný.

Právníci z Ekologického právního servisu: "Je krajně nejasné, zda se tato velká investice vůbec vyplatí, když největší vnitrozemská zakázka - zásobování elektrárny ve Chvaleticích uhlím - byla zrušena a uhlí se už několik let dopravuje po železnici. Ministerstvo dopravy ani nemá zpracovanou dlouhodobou koncepci rozvoje vodní dopravy, která by řešila její návaznost na další druhy dopravy."

Mění se funkce vodních toků v souvislosti s problémem globálního oteplování? Ovlivňuje nějaká konkrétní činnost zvyšování rizika povodní? Bráníme se případným povodním opravdu účelně, nebo jenom "betonářsky"?

Plavební stupeň Děčín

Podle původního plánu měla začít výstavba jezu na dolním Labi už letos. Není zcela jisté, jak se situace kolem projektu dál vyvíjí. Současná vláda na doporučení MŽP plány na výstavbu vodního stupně (jezu) odložila, ale Ředitelství vodních cest se projektu nevzdalo, a tak se o výstavbě stále jedná.

V Německu se podobné realizované projekty ukázaly jako těžce ztrátové (plány na vybudování plavebních stupňů na německém úseku Labe byly opuštěny poté, co ekonomické studie prokázaly, že z jedné investované marky se vrátí sotva 20 feniků, kanál Rýn-Mohan-Dunaj za 7 miliard marek, který byl dokončen v r. 1992, se stal finanční katastrofou...), tak proč chceme opakovat stejné chyby, je-li realitou, že rychlost a adresnost přepravy je pro přepravce daleko důležitější než tarifní cena?

Drážďany...

Co dnes nejvíc Labe ohrožuje, jaký problém je právě teď v Německu nejaktuálnější? Jaké mají informace o dění a plánech na úpravu řeky v České republice? Jaké úpravy, případně stavební zásahy se chystají na německé straně?

Labe a jeho tůně

Zdalipak ještě někde hrozí zasypání labských tůní, jak to Povodí Labe dělávalo s odkazem na protipovodňová opatření, ve skutečnosti ale nejjednodušší cestou řešilo problém s ukládáním odpadů. Dnes už ochranáři tůně zpravidla chápou jako cenné biotopy, a tak to Povodí nemá lehké.

Dokument Aleny Hynkové a Jana Šofra připomíná také historii parníku Bohemie. Dále pak zaznamenává řadu názorů lidí, kteří kolem vody žijí, či pracují.

Napište nám