Komorně i nahlas, od harfy po saxofon, od Dvořáka k Ellingtonovi. Václav Hudeček a Petr Vichnar zvou do tenisové haly v Ostravě na netradiční přehlídku mladých interpretů vážné a jazzové hudby.

Setkání mladých výrazných interpretů hudby vážné a jazzové s mladým publikem v neformálním prostředí. Muzikanti i tvůrci pořadu se snaží oprostit prezentaci hudby od „ztrnulostí“ v podobě oblečení, od toho, že účinkující s publikem nemluví, nekomunikují, že jsou prezentováni na jakémsi piedestalu. Koncert vážné hudby totiž může být show, podaří-li se zbavit ho všeho nepodstatného, co může být překážkou nebo anachronismem v komunikaci se současným publikem. Tomu odpovídá i komentování koncertu v podání Václava Hudečka a Petra Vichnara.

Napište nám